Vzdělání

12/2015 zvláštní odborná způsobilost v systematické psychoterapii
2005-2010 systematický akreditovaný výcvik v Gestalt terapii v Institutu pro Gestalt terapii v Praze
od roku 2009 jsem registrovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR jako samostatný klinický psycholog se specializací na děti i dospělé
2009 atestační zkouška k získání specializované způsobilosti v oboru Klinická psychologie
1995 – 2000 studium oboru Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a doplňující pedagogické studium – učitelská způsobilost pro předmět Psychologie
1990 -1994 gymnázium J.K. Tyla v Hradci Králové

V průběhu uplynulých let jsem absolvovala mnoho odborných kurzů a seminářů se změřením na psychodiagnostiku dětí a dospělých, později na psychoterapii dětí a dospělých. V současné době se pravidelně účastním odborných konferencí a vzdělávacích akcí.

 

Svoji práci s klienty pravidelně superviduji.

Praxe

od 10/2007 – 12/2019 částečný úvazek na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové
náplní práce byla především psychologická diagnostika dětí a dospívajících se somatickým či psychosomatickým onemocněním a psychologické poradenství pro děti a rodiče
od 2009 – dosud jsem odborným garantem  psychologické péče v NZZ při škole Prointepo v Hradci Králové. V minulosti pro Dětský rehabilitační stacionář v HK
od 2008 – dosud působím jako lektor kvalifikačních kurzů pro asistenty pedagoga, osobní asistenty a další pracovníky v sociálních službách. Přednáším pro pedagogy především témata ADHD a Psychosomatické problémy u dětí
2006 – 2009 Nestátní zdravotnické zařízení při ZŠ a MŠ Prointepo s.r.o v Hradci Králové – soukromé zařízení, které zajišťuje komplexní služby dětem s tělesným a kombinovaným postižením či zdravotním oslabením (dětská mozková obrna, autismus, mentální retardace, sy ADHD, epilepsie, další somatická onemocnění s různými komplikacemi)
- psychologické diagnostika dětí, odborná poradenská pomoc rodičům, pedagogickým pracovníkům a osobním asistentům, dále psychoterapeutická péče o děti a jejich rodiče
2000 – 2001 Tým klinických psychologů Krajské nemocnice Pardubice
pracovala jsem především jako psychodiagnostik dospělých na různých somatických odděleních, dále jsem poskytovala specifické a krizové intervence u lůžka i v ambulantním provozu a individuální psychoterapii dospělých