Jedno sezení v trvání 50-55 minut stojí 800kč.

Poskytuji i konzultace online přes Skype či messenger.
Služby nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami /není vůle zdr. pojišťoven v našem regionu uzavírat smlouvy s klinickými psychology/.

Číslo účtu: 2401768474/2010 

 

Jaké jsou výhody přímé úhrady?

  • nepotřebujete doporučení lékaře
  • nemáte záznam ve zdravotnické dokumentaci
  • nemáte povinnost hlásit návštěvy psychologa např. v případě uzavírání pojistných smluv 
  • přímá platba podporuje Vaši zodpovědnost, práci a motivaci v terapii
  • podstatně kratší čekací doby, než v psychologických ambulancích, které mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami

Pro objednání využívejte prosím emailové komunikace. Telefonní hovory nejsem v průběhu dne většinou schopna realizovat.

Sezení je možné bez finanční náhrady zrušit 48 hodin před jeho konáním. Zrušení nejlépe formou sms zprávy. Při pozdějším zrušení schůzky klient hradí i zrušenou schůzku v obvyklé výši. Pokud jsou důvodem zrušení v době kratší, než která je domluvena, zvlášť závažné a nepředvídatelné okolnosti, je ohledně platby možná individuální domluva.