Ve své práci propojuji dlouholeté vzdělání a praktickou zkušenost s respektujícím přístupem ke každému jednotlivci.