Omlouvám se všem zájemcům o mé služby, v současné době mám až do odvolání zcela naplněnou kapacitu jak v soukromé praxi, tak ve Fakultní nemocnici.

V Hradci Králové můžete kontaktovat např. Psychoterapeutické centrum v HK http://www.psycholog-hradec-kralove.cz,

S dětmi se obracejte na ambulanci PHDr. Pellarové https://pellarova1.webnode.cz/, nebo středisko Návrat https://www.svphk.cz/ či centrum Nomia http://nomiahk.cz/, nebo Dětské krizové centrum ADRA https://www.adra.cz/pomoc-v-cr/poradna-hradec-kralove/detske-krizove-centrum

Školní potíže pak řešte buď v Pedagogicko psychologické poradně http://www.pppkhk.cz/index.php/kontakty anebo ve školském poradenském pracovišti Mozaika při ZŠ Sever https://mozaika57.webnode.cz/o-mozaice/.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedno sezení v mé ambulanci v trvání 50-55 minut stojí 800 Kč.

Možná je individuální sleva po domluvě a při déledobé spolupráci.

Služby nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami /není vůle zdr. pojišťoven v našem regionu uzavírat smlouvy s klinickými psychology/.

Číslo účtu: 2800943129/2010 

 

Jaké jsou výhody přímé úhrady?

  • nepotřebujete doporučení lékaře
  • nemáte záznam ve zdravotnické dokumentaci
  • nemáte povinnost hlásit návštěvy psychologa např. v případě uzavírání pojistných smluv 
  • přímá platba podporuje Vaši zodpovědnost, práci a motivaci v terapii
  • podstatně kratší čekací doby, než v psychologických ambulancích, které mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami